Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem představuje výběr studentských prací napříč ateliéry a odlišnými médii, které spojuje základ veškeré umělecké tvorby – kresba.

Pod názvem expozice MIXED FOREST objevíte projekty sedmnácti studentů, kteří se věnují nejrůznějším technikám a odlišnému pojetí kreativního myšlení. Instalace expozice, vytvořená pod vedením vedoucího ateliéru Sklo Marcela Mochala, je sestavena z fragmentů starých kreslířských prken, na kterých studenti pilují své kreslířské umění. Prkna se stávají symbolickým základem jejich kreativní práce, která ve většině případů vždy začíná materializací výtvarných myšlenek právě v podobě kresby.

I proto se v podobě výstavních modulů dostává téma kresby do popředí. Kontrast mezi hotovými exponáty a expresivně zvrásněnými kreslířskými deskami zároveň vytváří dramatické prostředí, ve kterém se symbolicky setkávají začátek i konec tvůrčího procesu.

Adam Štěch
pedagog katedry dějin a teorie umění FUD UJEP