2022

září

15.–21.

Ateliér pro Čarokrásno Ateliér pro Čarokrásno

Čtveřice grafiků z ateliéru Grafický design 2 připravuje své „Zázraky na počkání“ pro nadcházející Lustr festival. FUD Embassy bude sloužit jako portál mezi jejich živou tvorbou a návštěvníky, abyste mohli vidět různé etapy vývoje jejich stolního fotbálku.

23.–2. 10. 17.00

Výstava — Maria Stavniichuk Výstava — Maria Stavniichuk

Výstava bakalářské práce Marii Stavniichuk z ateliéru Grafického designu 2. K vidění bude nejen knížka, která byla základem její bakalářské práce, ale i jednotlivé ilustrace ve větším formátu. „My bachelor's thesis — Kherson. The pearl of southern Ukraine, or not just by watermelons alone. My respect, love and pain. My native Kherson, come back home soon.“
— FB událost

27. 17.00

Přednáška — Adam Štěch — důvěra a empatie Přednáška — Adam Štěch — důvěra a empatie

První přednáška cyklu představí některá zásadní kreativní partnerství, bez kterých by nevznikly významné počiny moderního designu a architektury. Spolupráce založená na důvěře a empatii odhalí jako základ pro smysluplnou kreativní práci. — Série přednášek Adama Štěcha pojednává o méně známých kapitolách architektury a designu 20. století definovaných obecnými tématy spojenými s celkovou koncepcí Embassy.
— FB událost
— Proběhne v Prostorech FUD EMBASSY

říjen

4. 17.00

Přednáškový cyklus — udržitelnost v designu Přednáškový cyklus — udržitelnost v designu

Vystoupí Bára Müllerová, zakladatelé značky KAVE Lucie Trejtnarová a Eva Klabalová a tiskárna s cirkulárním oběhem Astron.
— FB událost
— Proběhne ve Studiu Skautského Institutu

5.–9.

Designblok pop-up

11. 18.00

Přednáška — Adam Štěch — vůle a odhodlání Přednáška — Adam Štěch — vůle a odhodlání

Druhá přednáška upozorní na příběhy architektů a designérů, kteří se nebáli jít vstříc své kariéře i přes půl světa a podíleli se tak na šíření avantgardních myšlenek ve zcela odlišných geografických lokalitách. — Série přednášek Adama Štěcha pojednává o méně známých kapitolách architektury a designu 20. století definovaných obecnými tématy spojenými s celkovou koncepcí Embassy.
— FB událost
— Proběhne v prostorech Fud Embassy

13. 17.00

Prezentace Kurátorských studií Prezentace Kurátorských studií

Přednáška představí navazující magisterský obor Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Za jakých podmínek obor vlastně vznikl a jak se proměnil v průběhu let? Co všechno aktuálním uchazečům a uchazečkám o studium může nabídnout? A mají absolventi a absolventky oboru uplatnění v galerijních institucích? Nejen o průběhu studia, ale také o základních studijních výstupech v podobě výstavních projektů či tvorbě výstavních katalogů budete moci diskutovat se zakladatelem a garantem oboru Michalem Kolečkem, kurátorkou a historičkou umění Lenkou Sýkorovou, zakladatelkou kulturního centra Zahálka Maro Hajrapetjan a  studentkami 2. ročníku oboru Kurátorská studia FUD UJEP.
— FB událost
— Proběhne v prostoru Minuta Skautského Institutu

13.–16. 19.00

Výstava — PLS kolektiv — Bod varu Výstava — PLS kolektiv — Bod varu

Výstava mladého kolektivu z Ústí nad Labem tvořícího na hranici tradičních fotografických postupů a nových médií. „Postupné proměny, které takřka nevnímáme, žijeme je a stávají se naší součástí. Drobnosti, jež se nás zpočátku dotýkají jen okrajově, přijdou nám bezvýznamné, nepodstatné a nevěnujeme jim pozornost. Podvědomě je však přijímáme a tím se ocitáme v jejich kolotoči, ze kterého je nesnadné vystoupit. Proč jsme to neviděli, proč jsme si to nepřipustili? I obojživelník se pokusí vyskočit z horké vody dříve, než se uvaří.“
— FB událost

18. 17.00

Přednáškový cyklus — spravedlivá reprezentace ve vizuální kultuře Přednáškový cyklus — spravedlivá reprezentace ve vizuální kultuře

Jak vypadají genderové stereotypy ve světě komiksu a jaké otázky si klade současné feministické umění? Příspěvky o tom, jak se proměňuje reprezentace žen a mužů ve vizuální kultuře přednesou komiksová kreslířka Štěpánka Jislová a výtvarná kritička Natálie Drtinová.
— FB událost
— Proběhne ve Studiu Skautského Institutu

20.–23. 19.00

Výstava — Matyáš Polcar & Lev Zlokazov — TERRAFORMACE Výstava — Matyáš Polcar & Lev Zlokazov — TERRAFORMACE

Interakce čisté krajiny a technologie, vše se zastavilo v těchto tónech průmyslové krajiny a přírody, interakce monumentální krajiny, která je čistá a bez zásahu člověka, který existuje ve světě déle než my lidé. Interakce spojující živou hmotu a těžký beton, rezavý kov, hluk z dílen, elektrárny, které buď vytvářejí, nebo ničí naše pozorování krajiny, kombinace lidského těla a různých mechanismů, symbióza, spojení živého s elektronickým, mechanickým a někdy i cizím. Krása technického pokroku je sporná otázka. Někdo nadšeně sleduje obrovské složité mechanismy a někdo s hrůzou vypočítává škody, které způsobují životnímu prostředí. Každopádně, navzdory počáteční tvrdosti – nejsou zbaveni každodenní romantiky.
— FB událost

26. 13.00

Ateliér a hosté — Přírodní materiály Ateliér a hosté — Přírodní materiály

Proběhnou ateliérové konzultace, od 16.00 do 19.00 budou probíhat přednášky hostů: Alexandera Peroutky, Martina Papcúna a Michala Kindernay a v 19.00 začne vernisáž výstavy Hořící les.
— FB událost

26. 19.00

Výstava — Patrik Vanický, Lucie Oplíštilová — Hořící les Výstava — Patrik Vanický, Lucie Oplíštilová — Hořící les

Výstava dvou studentů ateliéru přírodních materiálů. Styčným bodem zájmu autorů je procesualita - vývoj a degradace materiálů, nástrojů, lidských těl, ale i hledání nových postojů k vnitřnímu životu a víře. Skrze autorskou tvorbu formují výpovědi o novém vztahu k aktuální vykořeněnosti post-industriálního světa a přestože každý z autorů přichází k tématu z opačného konce, oba se zabývají vztahem technologie a člověka, respektive technologickým pokrokem a jeho transformativním potenciálem na posouvání zažitých hranic lidské přirozenosti. Co je lidství, a co o člověku vypovídá jeho postoj ke světu, jenž ho obklopuje?
— FB událost

27. 17.00

Diskuze k výstavě Gardening of Soul v DUÚL Diskuze k výstavě Gardening of Soul v DUÚL

Vizuální teaser na výstavu Gardening of Soul: Introduction, která se koná v Domě umění ústí nad labem (DUÚL) a diskuzní panel s partnery výstavy a umělci (J.C. Löbl, J. Bartoš, J. Kovanda, J. Černický, I. Zochová, Z.Kolečková, M. Dopitová)
— FB událost

listo­pad

31. 10.–6. 11.

Rap. Rap.

Týden ve FUD EMBASSY věnovaný RAPu. Výstava, debata, performance.
— Kurátoři: David Stejskal a Hana Kubrichtová
— Vystavující: Anna Baum, Magdaléna Komancová, Hana Kubrichtová, Hellwana, David Stejskal, Nicolas Garaj, Matouš Kašpar, Matěj Procházka a Trinalt Vajd
31. 10.18.00 — vernisáž
31. 10.18.15 — performance LL CHYM J feat. Fjodor Ket
31. 10.19.00 — STEADY
3. 11.19.00 — live debata w/ Arleta, James Cole a Lili RealTalk
— FB událost

1. 18.00

Přednáška — Adam Štěch — citlivost k okolí Přednáška — Adam Štěch — citlivost k okolí

Třetí přednáška se bude věnovat kořenům a rozvoji organické architektury vytvářející harmonii mezi přírodou a lidským obydlím na základě některých pozoruhodných příkladů světové i české architektury. — Série přednášek Adama Štěcha pojednává o méně známých kapitolách architektury a designu 20. století definovaných obecnými tématy spojenými s celkovou koncepcí Embassy.
— FB událost

1. 19.00

Pecha Kucha o Designu Pecha Kucha o Designu

Prezentují: Helena Patelisová (Wrinkles), Martina Hudečková, Filip Krampla, Bedřiška Burešová & Anna Boháčová (Studio BUBO), Huy Pham, Karolína Jeřábková (Nic novýho), David Síla, Pavla Vachunová (Tyformy)
— FB událost

2. 14.00

Ateliér a host — Sklo Ateliér a host — Sklo

Sraz na ambasádě ve 14:00 s ateliérem Sklo, klasická středa plná konzultací, jak s vedoucím ateliéru, tak s uchazeči o studium. Jako třešnička na dortu nás navštíví absolventi ateliéru Sklo a podělí se s námi o svou cestu po absolutoriu nad svařákem. — Pro uchazeče, kteří si chtějí zamluvit čas konzultací se obracejte na marcel.mochal@ujep.cz nebo přes naše sociální sítě jako třeba @sklo_fud_ujep
— FB událost

8. 15.00

Přednáška — Adam Štěch — kulturní rozmanitost Přednáška — Adam Štěch — kulturní rozmanitost

Čtvrtá přednáška poodhalí jak se někteří architekti a designéři vypořádali s odlišnostmi jiných světů a jak je pozitivně začlenily do svých vlastních děl a přispěli tak k oživení a propojování různých směrů uměleckého vývoje. — Série přednášek Adama Štěcha pojednává o méně známých kapitolách architektury a designu 20. století definovaných obecnými tématy spojenými s celkovou koncepcí Embassy.
— FB událost

9. 10.00

Ateliér a host — Objekt–prostor–akce Ateliér a host — Objekt–prostor–akce

Proběhne schůzka ohledně realizace ateliérové výstavy Párky, jejíž vernisáž proběhne v 18. 00. V 18.30 pak bude následovat autorské čtení ze sborníku Foesie (Bára Kácová, Veronika Soukupová, Šimon Gabriel, Adéla Rálišová, Elle Peterka). Po celou dobu budou prostory ambasády přístupné veřejnosti.
— Činnost ateliéru je zaměřena především na tvorbu, která úzce souvisí s konkrétním prostředím, ve kterém vzniká a ve kterém je prezentována. Tato činnost není nijak vymezena s ohledem na materiál, na médium, ani na přístup k práci či její obsahové zaměření. V první řadě pracujeme s prostředky, které slouží k zachycení a dokumentaci uměleckých aktivit, tedy s fotografií a videem. Často používáme postupy, které mají nejblíže k akčnímu umění či performanci, tedy instalaci a objekt. Avšak v ateliéru je možno pracovat s různými výtvarnými technikami a přístupy včetně těch klasických, jako je například kresba a malba.
— Vystavující: Jan Danzig, Daria Karpenko, Eliška Štronerová, Matěj Velička, Michal Lukáč, Elle Peterka, Johana Hrdá, Adéla Rálišová, Jana Kučerová, Agáta Kronďáková, Laura Fiĺáková, Anna Klinkáčková, Karel Komorous, Tereza Špádová, Klára Vinklárková, Michaela Jamborová, Barbora Šubrtová, Šimon Gabriel, Jiří Kovanda, Ivana Lovětínská
— FB událost

10. 17.00

Workshop a prezentace Domu umění Ústí nad Labem (DUÚL) Workshop a prezentace Domu umění Ústí nad Labem (DUÚL)

Neformální povídání o kulturní produkci v Domě umění s krátkým workshopem. Přijďte pomoci kurátorskému týmu z Duulu a vytvořte si vlastní prostorový model výstavy. — Dům umění Ústí nad Labem byl otevřen Fakultou Umění a designu UJEP po komplexní rekonstrukci. Je to jedinečná instituce rozkročená mezi aktuální uměleckou tvorbou a vzdělávacími, vědeckými i sociálně angažovanými aktivitami.
— FB událost

15. 18.00

Přednáška — Michaela Labudová — Surface&Value Přednáška — Michaela Labudová — Surface&Value

Pravidelný cyklus úterních přednášek pokračuje. Tentokrát s Michaelou Labudovou. Spolu-vedoucí ateliéru Vizuální design, druhou půlkou grafického studia Monsters a součástí projektu Panoply.
— FB událost

16. 10.00

Ateliéry a host — Time-based media, Interaktivní média Ateliéry a host — Time-based media, Interaktivní média

Přijďte se podívat na otevřené konzultace těchto ateliérů. — Katedra elektronického obrazu byla založena v roce 2008 a je nejmladší katedrou Fakulty umění a designu UJEP. V současné době je tvořena čtyřmi ateliéry: Digitální média, Interaktivní média, Objekt – prostor – akce a Time-Based Media. Koncepce jednotlivých ateliérů, primárně zaměřených na volné umění, ovšem s možnými přesahy do oblasti designu, je samozřejmě specifická, ale mezi ateliéry lze nalézt i určité průsečíky. Studenti katedry pracují nejen s aktuálními digitálními médii a technologiemi, ale ve své tvorbě používají i média tradiční. Tato otevřenost a svoboda jim nabízí velkou tvůrčí volnost. Pro všechny ateliéry katedry je důležité, aby studenti byli dobře zorientováni v oblasti současného vizuálního umění, aby byli schopni své dílo smysluplně reflektovat, profesionálně prezentovat a také ho chápat v kontextu.
— FB událost

22. 18.00

Přednáška — Adam Štěch — Projekce budoucnosti Přednáška — Adam Štěch — Projekce budoucnosti

Na závěr cyklu představí Adam Štěch fenomén současné fiktivní architektury a interiérů jako kreativního úniku od každodenní reality. Autor též upozorní na aktuální výstavu Casa Immaginaria: Living in the Dream, kterou pro oficiální českou reprezentaci Triennale di Milano připravil se skupinou OKOLO. — Série přednášek Adama Štěcha pojednává o méně známých kapitolách architektury a designu 20. století definovaných obecnými tématy spojenými s celkovou koncepcí Embassy.
— FB událost

23. 10.00

Ateliéry a host — Vizuální design, Grafický design 1 Ateliéry a host — Vizuální design, Grafický design 1

Středy patří na naší fakultě tradičně ateliérovým konzultacím, nezůstávají ale jen v budově školy nebo v Ústí nad Labem. Už několikátou středu v řadě se konají i ve Fud Embassy. Tentokrát se ve středu v prostoru ambasády vystřídají hned dva ateliéry. Grafický design 1 a Vizuální design. — Nejdřív bude ambasáda patřit ateliéru GD1. V 10.00 odstartuje program přednáškou Lenky Hamosové, zhruba od 11.30 do 15.00 přijdou na řadu konzultace studentů. — V 15.00 začne program Vizuálního designu. Proběhnou neformální prezentace absolventů teliéru a Q&A s ateliérem, studenty, vedoucími. Vítaní jsou všichni přátelé ateliéru, uchazeči o studium, studenti i ne-studenti. — Celý večer pak od 19.00 zakončí společný raut a povídání u svařáku obou ateliérů.
— FB událost

24. 17.00

Performance — Hannes Egger a studenti — Experiencing Performance Performance — Hannes Egger a studenti — Experiencing Performance

CZ: Studenti kurzu "Experiencing Performance" v rámci Ateliéru hostujícího pedagoga umělce Hannese Eggera pojmou prostor FUD EMBASSY od 17 do 18 hodin kolektivními performativními akcemi. V kurzu FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM studenti prozkoumávají performativní prostředky online i prezenčně. Důraz je směřován k experimentování a zakoušení individuální zkušenosti.
EN: The students of the course "Experiencing Performance" by guest professor and artist Hannes Egger will occupy FUD EMBASSY from 5 pm to 6 pm with collective performative actions. In the course of the FACULTY OF ART AND DESIGN AT UJEP ÚSTÍ NAD LABEM, the students deal with performative means of expression in presence and online. The focus is on experience and experimentation.
— FB událost

24. 19.00

Performance — Chloé Burkiewicz — Possession of disposition Performance — Chloé Burkiewicz — Possession of disposition

CZ: Francouzská vizuální umělkyně Chloé Burkiewicz, vystupující také pod pseudonymem Catastrophe Existentialle, přichází s novým multidisciplinárním projektem. Poezie o neúspěchu, touhách a zoufalství ve spojení s vokály a éterickou ambientní hudbou a nekompromisními vizuály. Poprvé živě v České republice.
EN: After few years of collaboration The Undertaker’s tapes, Léo Hivert based dj and Wrong crew member as well as Chloé Burkiewicz French born visual artist known under Catastrophe Existentielle is the new inter disciplinary project from French born Prague based painter and artist Chloé Burkiewicz. Focusing on intermedia, editions and installations, Catastrophe Existentielle is an extension from the practice of Chloe into other medias and focuses on raw and uncompromising imagery, are doing their first live performance. Ethereal, Ambiant and Drone music with live vocals including poetry of failure, desire and despair. Video Installation already showcased in Berlin and Bratislava including digital manipulation of canvas footage, glitch and degraded.
— FB událost

25. 13.00

Symposium — Let's talk about money Symposium — Let's talk about money

Jak na business stránky designu?
13.00–14.00 — Jana Vildová — Základy účetnictví pro kreativní profesionály — Jak se podniká se živnostenským listem a bez něj, na co si dát pozor, když jdete na volnou nohu a jak se neztratit v papírování? Zkušená účetní Jana Vildová vysvětlí to nejdůležitější, co potřebujete jako začínající freelanceři znát.
14.15–14.45 — Zuzana Sedmerová — Propojování designérů s firmami — Jak o sobě dát hned na začátku kariéry vědět a přetavit svoje návrhy v realizace? Zuzana Sedmerová představí aktivity Design Centra CzechTrade, které propojují české firmy s designéry a propagují český design v zahraničí.
15.00–15.30 — Přemysl Zajíček — Na co si dát pozor jako designér na volné noze — Designér a typograf Přemysl Zajíček se podělí o svoje zkušenosti s prací freelancera. Jak uzavírat objednávky, aby nedocházelo k nedorozumění s klienty, kdy vybírat zálohu a na co si dát pozor při zadávání a komunikaci, aby byli na konci všichni spokojeni a projekt dobře dopadl?
— FB událost

25. 19.30

Performance — Barry Wan — Boundary Performance — Barry Wan — Boundary

CZ: Boundary je site-specific hudebně-taneční performance mezinárodní skupiny umělců. Kytarista, skladatel a sonický umělec Barry Wan (HK), tanečnice a choreografka Natálie Nebáznivá (CZ) a producent a DJ Zieburas S. Kathau (UK) prozkoumají koncept hranic a limitů člověka. Od jedince, přes společnost až ke státu; od mentálního k fyzickému; zevnitř ven. Na světě jsou milióny hranic... co ale tyto neviditelné a nedotknutelné meze odděluje od lidské bytosti? autorita? žádostivost? chamtivost?
EN: The performance Boundary combining site-specific dance, electroacoutic (fixed media), and comprovirsation live electronic music performance. The international group includes Barry Wan (HK), composer, guitarist, and sonic artist; Natálie Nebáznivá (CZ), dancer and choreographer; and Zieburas S. Kathau (UK), electronic music producer and DJ will explore the concepts of border, limitation, and frontier of mankind. From person through social to country; from mental to physical; from inside to outside. We have millions of boundaries throughout the world, but…… what makes those untouchable and invisible borders from human beings? authority? desire? greed?
— FB událost

29. 16.30

Výstava — Natálie Švehlová — 88×4 Výstava — Natálie Švehlová — 88×4

Výstava autorské knihy o současném tanci 88×4, kterou Natálie Švehlová vytvořila jako svojí bakalářskou práci. „Co je pro tebe tanec? Otázka, která se mě úzce dotýká a zřejmě nikdy na ni nenajdu odpověď. Ta samá otázka, kterou jsem se rozhodla pokládat své rodině, profesionálním tanečníkům, ale také úplně náhodným kolemjdoucím. Vše jsem zaznamenala na diktafon a přepsala v co nejautentičtější podobě.“ — Výstava bude k vidění už od neděle 27. 11., v úterý 29. poté proběhne dernisáž s taneční performance Anny Benhákové.
— FB událost

30. 18.00

Bye bye Fud Embassy Bye bye Fud Embassy

Přijďte se rozloučit s Fud Embassy, než zase vyrazí na cestu. — DJs, oheň, kamarádi. Více info brzy.
— Proběhne v BIKE7, Rašínovo nábřeží, Praha 2
— FB událost